แนะนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (AUTOMATIC CARS PARKING SYSTEM)

Last updated: Jun 1, 2019  |  3759 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

แนะนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (AUTOMATIC CARS PARKING SYSTEM)

          ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่จอดรถ ได้ทวีความจำเป็นมากขึ้นทุกขณะ ด้วยจำนวนพื้นที่อันจำกัด และไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบเป็นระเบียบได้ และการสูญเสียเวลาหาที่จอดรถเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สะดวกมากขึ้นตามจำนวนรถที่มากขึ้นเป็นลำดับ
         บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ทำการศึกษาและคัดเลือกพันธมิตรร่วมงานจากต่างประเทศ และได้หาคำตอบในเรื่องนี้แล้วโดยบริษัท G-Park ขอนำเสนอข้อสรุปที่ลงตัว โดยการนำเข้าเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี 


         ประกอบกับขีดความสามารถ ในงานวิศวกรรมโยธา (Civil-Engineering) วิศวกรรมฐานราก(Foundation Work) งานบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) งานติดตั้งประกอบโครงเหล็ก(Steel Struction Eretion) งานติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้าควบคุม (Mechanical-Electrical Installation) ตลอดจนงานบำรุงรักษาดูแลระบบ (Maintenance-Management) 


        จนเป็นระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) ที่สมบูรณ์แบบและสามารถแข่งขันราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับระบบการก่อสร้างอาคารจอดรถได้ ด้วยขีดความสามารถที่ทำได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคาค่าก่อสร้าง การใช้พื้นที่ที่น้อยกว่า ระบบการจัดการที่ดีกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้เป็นอย่างมาก

    

        ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำเสนอระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านได้รับความสะดวกและไม่ติดขัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอโอกาสได้นำเสนอระบบดังกล่าวไว้เป็นแนวทางเลือกสำหรับท่าน หากท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ไ้ด้เข้านำเสนอรายละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ปรึกษาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใด
 


         ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววันนี้

 

 


 นายวิสรัส เอี่ยมประชา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com