Update ความคืบหน้า โครงการ ศาลอาญา รัชดา ครั้งที่ 2

Last updated: Feb 25, 2020  |  268 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร G-Park ผลงานที่ผ่านมา

Update ความคืบหน้า โครงการ ศาลอาญา รัชดา ครั้งที่ 2

  Update ความคืบหน้า โครงการ ศาลอาญา รัชดา ครั้งที่ 2   
พร้อมเปิดใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบต้นเดือน มกราคม
 

             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ จำกัดได้เข้าส่งงานและ Update ความคืบหน้ากับ สำนักงานศาลยุติธรรม และพร้อมเปิดใช้งาน ระบบที่จอดรถอัตโนมัติบ้างแล้ว แบ่งเป็น 5 Module ที่พร้อมให้บริการ (ฺModule B,C,D,I,J) และจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 3 Module (Module E,G,H) สิ้นเดือนธันวาคม 

 

             ซึ่งความคืบหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่เร็วกว่าแผนถึง 13 % (ประมาณ 35 วัน) ผลงานสะสม 90 %  ถือว่าเป็นโครงการที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากและตั้งใจคัดสรร เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย บริษัทฯ ไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน ตามมาตรา ISO45001 ซึงบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด (G-PARK) ให้ความสำคัญอย่างมาก

 


              โครงการศาลอาญา รัชดา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ถือเป็นโครงแรกของภาครัฐที่ตัดสินแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ สำหรับการให้บริการประชาชน ผู้มาใช้บริการศาล ที่มีปัญหาสะสมมานานด้วยระบบเครื่องกลจักรกลจอดรถอัตโนมัติ ระบบ Puzzle Type หรือ Lift and Slide ความสูง 7 ชั้น จำนวน 360 คัน โดยการบริหารจัดการลานจอดรถเดิม มาก่อสร้างระบบจอดรถอัตโนมัติที่ขนาดพื้นที่เพียง 580 m2 เท่านั้น  

                   
  รูปภาพประกอบกระบวนการติดตั้ง อาคารจอดรถด้วยระบบอัตโนมัติ @สำนักงานศาลยุติธรรม   

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

 

13 ธันวาคม 2562
www.g-park.co.th

Powered by MakeWebEasy.com