บทสัมภาษณ์ระหว่างนาคะโนะซัง และบรรณาธิการนิตยสาร Parking Press

Last updated: 2021-09-15  |  135 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทสัมภาษณ์ระหว่างนาคะโนะซัง และบรรณาธิการนิตยสาร Parking Press

เนื่องจากนาคะโนะซังได้ขึ้นเป็นประธานสมาคมอุตสาหกรรมที่จอดรถอัตโนมัติ ทางนิตยสารจึงมาสัมภาษณ์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2021

          เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยสบายใจ เราจะร่วมมือกันเพื่อเป็นสมาคมอุตสาหกรรมที่จอดรถอัตโนมัติที่น่าดึงดูดสำหรับบริษัทสมาชิก

         นาคะโนะซัง เป็นประธานสมาคมคนที่ 34 โดยเมื่อปีที่แล้วสมาคมครบรอบก่อตั้ง 55 ปี เป็นสมาคมที่มีประวัติและธรรมเนียมที่ส่องประกายอันยาวนาน นาคะโนะซังผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยให้ธุรกิจที่จอดรถอัติโนมัติมีความก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้

          ภารกิจสำคัญจากนี้คือจะทำให้ธุรกิจนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกและจะส่งต่อให้กับคนในรุ่นถัดไป นโยบายของนาคะโนะซังคือ สืบทอดนโยบายของประธานคนก่อนหน้าที่ว่า “สมาคมอุตสาหกรรมที่จอดรถอัตโนมัติที่มีความสามารถในการส่งสาร” กับ “สมาคมอุตสาหกรรมที่จอดรถอัตโนมัติที่มีเสน่ห์” พร้อมกับนโยบายที่ว่า “จะเป็นสมาคมอุตสาหกรรมที่จอดรถอัตโนมัติที่น่าดึงดูดดสำหรับบริษัทสมาชิก” “อุทิศตนให้เป็นประโยชน์สำหรับสังคมรถยนต์ในอนาคตด้วยการบริการและที่จอดรถที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น” อีกทั้ง จะนำนโยบายนี้ไปต่อยอดร่วมกับ กระทรวงคมนาคมและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมกับส่งสารให้สัมคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางขึ้น เกี่ยวกับการเปิดตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


              ตั้งแต่ปี 2018 ได้เริ่มวางแผนเปิดตลาดต่างประเทศโดยพิจารณาการตลาดที่ 3 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และสุดท้ายก็สรุปว่าจะเริ่มที่ประเทศไทยเป็นที่แรก ซึ่งมีแบคกราวน์ดังนี้   

 1. ประเทศไทยมี การใช้รถยนต์ที่แพร่หลายไปทุกกลุ่มรายได้ของคน
      มีการพัฒนาเมืองอย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยบริษัทเอกชน ทั้งอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานเป็นต้น
      มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับที่จอดรถสำหรับอาคารที่ชัดเจนเป็นปัจจัย 3 ประการพร้อมในการสร้างตลาด

 2. ตลาดในไทยมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจีนและเกาหลีอยู่มากมาย และมีส่วนแบ่งการตลาดสูง แต่ผู้ใช้งานยังรู้สึกมีความกังวลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้าจีนและเกาหลี

 3. ได้ทำสัญญากับบริษัท G-PARK ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายอยู่อันดับที่ 2 ของวงการ

                นาคาโนะซังยังได้เสริมความคิดเห็นส่วนตัวอีกว่า ในฐานะตัวแทนสมาคม น่าจะมีการสนับสนุนการออกแบบมาตรการระบบ, สร้างกรอบการทำงานเพื่อเติมเต็มบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานในเมือง อย่างเช่น การสนับสนุนให้ก่อตั้งองค์กรคล้ายๆ กับสมาคมของเรา, นวัตกรรมที่จอดรถอัตโนมัติ, มาตรฐานความปลอดภัยการจัดการ เป็นต้น  ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่มีการใช้รถยนต์แพร่หลายและกำลังพัฒนาบ้านเมือง และอยากจะสร้างระบบที่ช่วยให้สมาชิกสมาคมแต่ละบริษัทสามารถขยายตลาด ออกไปในต่างประเทศได้

 

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

15 กันยายน 2564
 

Powered by MakeWebEasy.com