งานติดตั้ง Solar Cell 

Last updated: 2021-02-03  |  1985 Views  | 

งานติดตั้ง Solar Cell 

                               G-PARK เล็งเห็นความสำคัญของการติดตั้ง Solar Cell ให้ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังผิวโลกนั้น มีพลังงานมากถึง 173,000 เทระวัตต์ ( 1 เทระวัตต์ = 1 ล้านวัตต์ ) ซึ่งเทียบเท่ากับ 10,000 เท่า!!!!!! ของพลังงานที่คนทั้งโลกใช้กัน Solar Cell สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทั่วทุกมุมโลก ขอเพียงแค่มีแสงแดด โดยในทุกพื้นที่ บนโลกใบนี้ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ แต่จะผลิตได้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆว่าได้รับปริมาณแสงแดดมาก หรือแสงแดดน้อยเป็นพลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กัน เกิดจากโรงงานไฟฟ้า ซึ่งในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า มีการปล่อยก๊าซ Co2 และมลภาวะจำนวนมาก ออกมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลก และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ปรากฏการณ์โลกร้อน! ในปัจจุบัน

                                                            ระบบ Solar Energy ของ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด (G-PARK) เรามุ่งเน้น Green Company  ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุรักษ์พลังงานทุกมิติ ทั้งประหยัดการใช้พลังงานด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดอัตราการสูญเสียพลังงานลง และลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ ตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ เราสามารถผลิตไฟฟ้าทดแทนได้ 30 KW จากหลังคาทั้งหมดของเรา นำมาซึ่งความสำเร็จในการลดต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                               อีกทั้งได้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 10 กิโลวัตต์ ของ นายวิสรัส เอี่ยมประชา (CEO G-PARK) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 30/283 ซอยชินเขต 2 ถนน งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 ทำสัญญาขายไฟให้ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  25 ปี อีกด้วยคับ


   ติดตั้งระบบ Hybrid 3.6kW  
      - แผงขนาด300Wที่ตึก GMC จำนวน10แผง
   ติดตั้งระบบ Ongrid 10kW
      - แผงขนาด250Wที่ตึก GME จำนวน20แผง
      - แผงขนาด300Wที่ตึก GMCจำนวน20แผง
         รวมเป็น 40 แผง
                                   Solar Cell สามารถทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นได้ ถ้าทุกคนหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell กัน ก็จะทำให้โลกของเรา ไม่ต้องมีโรงงานไฟฟ้า และไม่ต้องเผาไหม้ มลภาวะและปล่อยก๊าซ Co2 ออกมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลก โลกของเราก็จะกลับมามีดีดังเดิม

  รูปภาพงานติดตั้ง Solar Cell  


 

 

 

 

 


 ประชาสัมพันธ์


27 มีนาคม 2563

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด 
  

Powered by MakeWebEasy.com