PM The Ritz-Carlton Residences, Bangkok

Last updated: 2020-12-23  |  400 Views  | 

PM The Ritz-Carlton Residences, Bangkok

                               โครงการ The Ritz-Carlton Residences ตั้งอยู่ที่ 14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ตึกมหาครในกลางเมืองที่มีอาคารจอดรถอัตโนมัติรุ่น Multi-floor Parking  ปัจจุบันG-PARK ได้รับความไว้วางใจจากทางโครงการ ซ่อมและบำรุงรักษา ตั้งแต่ พย. 63 เป็นต้นไป 

  รูปภาพ งาน PM เครื่องจักรกลจอดรถอัตโนมัติของอาคารมหานครจำนวน 485 คัน   

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด (G-PARK)

23 ธันวาคม 2563

 

 

Powered by MakeWebEasy.com