Access Control System

Last updated: 2021-09-01  |  81 Views  | 

Access Control System

Access Control System
 


Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง ทาง G-Park ได้นำระบบ Access Control มาใช้กับที่จอดรถอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น


System Diagram สำหรับ Visitor

 


System Diagram สำหรับ Member

 


ประโยชน์ของการใช้ Access Control

- ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ

- ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาตำแหน่งจอดรถ

- ช่วยลดปัญหาอาชญกรรมที่อาจจะเกิดในลานจอดรถ
 

 


ประชาสัมพันธ์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

01 กันยายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com