ครบรอบ 4 ปี ของการใช้งานและบำรุงรักษา อาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ G-07 GPP Puzzle Parking จำนวน 100 คัน อาคารแรกของประเทศไทย รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

Last updated: 2020-03-27  |  4066 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ครบรอบ 4 ปี ของการใช้งานและบำรุงรักษา อาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ G-07 GPP Puzzle Parking จำนวน 100 คัน อาคารแรกของประเทศไทย รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

วันนี้ครบรอบ 4 ปี ของการใช้งานและบำรุงรักษา อาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ GPP G-07 Puzzle Parking จำนวน 100 คัน

อาคารแรกของประเทศไทย รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

 


G.Park ก่อตั้งใน ปี 2555 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ด้วยการนำเทคโนโลยีการจอดรถด้วยเครื่องจักรกลจากต่างประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างอาคารจอดรถด้วยระบบอาคารคอนกรีตเดิม Conventional Parking Building จากปัญหาสำคัญ ในเรื่องความไม่เพียงพอของที่จอดรถในระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้าง งบประมาณ ตลอดไปจนถึง ความไม่สะดวกของการจอดรถ การแก้ไขปัญหามลพิษ การขับรถวนเพื่อหาที่จอด และการรอคอยที่เสียเวลา ฯลฯ


ปัญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดอาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกล Mechanical Parking System ขึ้นภายในประเทศ และได้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อ รพ. เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 เป็นผู้ริเริ่มตัดสินใจลงมือก่อสร้างเป็นรายแรกของประเทศในปี 2556


G.Park ขอแสดงความขอบคุณ คณะผู้บริหารรพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 อีกครั้ง ณ. โอกาสนี้ ที่ได้ตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างอาคารจอดรถอัตโนมัติระบบจอดรถด้วยเครื่องจักรกลในระบบ Lift and Slide ในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถของรพ.และได้มอบโอกาสอันสำคัญที่ได้คัดเลือกเรา G.Park ได้ดำเนินการ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษา เป็นอาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกลเป็นอาคารแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2556 ซึ่งนับได้ว่าเป็นอาคารนวัตกรรมแห่งแรกที่ทำให้วงการเครื่องจักรกลจอดรถได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอย่างแท้จริง


อาคารแห่งนี้ได้รับการคำนวณ ออกแบบ และขออนุญาติการก่อสร้างอย่างถูกต้องทุกประการ ทั้งด้านงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้าและเครื่องกล ออกแบบเลือกใช้ระบบ Lift and Slide ด้วยคำนึงถึงเหตุผลสำคัญ 3 ประการ


ประกอบด้วย


1) ต้องการที่จอดรถพร้อมการจัดการจราจรที่สามารถจอดรถและหมุนเวียนอย่างน้อย 100 คันในพื้นที่แคบเพียง 700 ตรม.

2) ต้องการให้งบประมาณที่ถูกกว่าการก่อสร้างอาคารจอดรถทั่วไป

3 ) ต้องการให้สามารถรื้อถอนไปใช้ในพื้นที่ใหม่ได้ ในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่นี้ทำประโยชน์อย่างอื่นทีมีมูลค่ามากกว่า G.Park เลือกใช้ระบบ LIFT AND SLIDE เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด และแถมด้วยระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้นเพียง 6 เดือนหลังจากได้รับ ใบอนุญาติก่อสร้าง พร้อมฟรีค่าบริการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 24 เดือนอีกด้วย


รายละเอียดของระบบ


ระบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Knock down มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ ระบบ Lift and Slide

เป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพพื้นที่จำกัด เนื่องจากสามารถออกแบบเพื่อรองรับจำนวนขนาด และน้ำหนักของ รถยนต์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ระยะเวลาในก่อสร้างรวดเร็ว ประหยัด และสามารถรื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ได้

อาคารจอดรถอัตโนมัติแห่งนี้ สามารถรองรับรถยนต์ขนาดมาตรฐาน H x W x L ขนาด 1.85 m x 1.85 m x 5.20 m และน้ำหนักไม่เกิน 2,000 kg ได้จำนวน 100 คัน ด้วยจำกัดเฉพาะขนาดพื้นที่จอดรถเพียง 12.95m x 25m หรือ 323.75 m2 เท่านั้น

ออกแบบเครื่องจักรเป็นระบบเกียร์มอเตอร์ ทำงานร่วมกับระบบลวดสลิงตามมาตรฐาน EU Standard พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมด้วย PLC (Programable Logic Control) ให้ความ นุ่มนวล เงียบ และมีความปลอดภัยสูง ค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถเลือกสั่งงานด้วยระบบ สัมผัส (Push Button) หรือระบบการ์ดสั่งงาน (IC Card) ได้ตามความ ต้องการ

ระยะเวลารอรถ ไม่เกิน 3.0 นาที ระบบได้รับการออกแบบเป็น 4 Module แบ่งรถเป็นอิสระต่อกัน 25 คันต่อ Module เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ 20 คันทั้งระบบ พร้อม ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและสัญญาบำรุงรักษาฟรี 24 เดือน ระบบออกแบบให้ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย ระยะเวลาในการก่อสร้างพร้อมดำเนินการ ใบอนุญาตก่อสร้างประมาณ 240 วัน งบประมาณการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ประมาณ 28,000,000.00 บาท ( ไม่รวมงานระบบและงานตกแต่งสถาปัตยกรรมภายนอก )


ลักษณะพิเศษของระบบ Lift and Slide


•ระบบสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า (Tailer/customize Made)
•ประโยชน์การใช้พื้นที่สูงสุด :อัตราส่วนการใช้พื้นที่ต่อคัน FAR =17 m2/ คัน
•ประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง : 280,000 บาท/คัน ( ไม่รวมงานระบบและงานตกแต่งสถาปัตยกรรม )
•ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง : 8 เดือน
•สามารถถอดประกอบรื้อถอนได้
•ระยะเวลาของการรอ Waiting Time สั้น : < 3 นาที
•ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Operation Cost ต่ำ : ~ 0.5 บาท / การใช้งานขึ้นลง 1 ครั้ง
•ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Maintenance Cost ต่ำ : < 300 บาท/คัน/เดือน
•มีความปลอดภัยสูงในเรื่องการป้องกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินในอาคารจอดรถ
•สามารถจัดการจราจรได้ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่า ประหยัดจำนวน บุคคลากร ในการบริหารจัดการอาคารจอดรถ
•เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
•มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
•ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุปัน


วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น เป็นวันครบรอบวันเกิดของ อาคารจอดรถด้วยเครื่องจักรกลแห่งนี้ และพร้อมกันนี้มันเป็นเสมือนวันเกิดของ G.Park เช่นกัน จากวันนั้นจึงทำให้มี G.Park ในวันนี้ และแน่นอนอาคารแห่งนี้ยังคงพร้อมรับใช้ การใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยการดูแลบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราตลอดไปครับ

ขอขอบคุณที่ไว้ใจในบริการของเราและเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป

หากสนใจ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเราที่ 02-954-7488, 081-827-4741


G.Park บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

ผู้เชียวชาญระบบเครื่องจักรกลจอดรถอัตโนมัติ


www.g.park.co.th

Powered by MakeWebEasy.com