ระบบ Mechanical Parking มี 2 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้

1. ระบบรองรับรถด้วยถาด ( Pallet type ) เป็นการออกแบบระบบรองรับรถให้จอดอยู่บนถาดรองรับ ( Pallet ) กลไกไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ใช้สามารถขับรถเข้ามาจอดด้วยตัวเองบนถาดที่จัดรองรับไว้ให้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องจักรจะมาทำให้เกิดการขูดขีดกับยาง ล้อแม็คหรือบังโคลน Skirt board ป้องกันปัญหา น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หรือน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ หยดลงมาสร้างความเสียหายกับรถคันที่อยู่ด้านล่าง ประเภทนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากการใช้งานและการบำรุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน ทนทาน

2. ระบบรองรับรถโดยไม่ใช่ถาด ( Non-Pallet or Pallet less type ) เป็นการออกแบบระบบรองรับรถแบบไม่ใช้ถาดรองรับ กลไกการทำงานรับส่งรถ ( Carts-Robot – Carrier ) ออกแบบไม่แข็งแรงเพียงพอ เกิดปัญหาเพราะต้องรับน้ำหนักมากและทำงานซ้ำๆจนเกิดความเสียหายเพราะ ( Fatigue Failure ) และหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการกระทบกันของล้อแม็คและยาง อีกทั้งปัญหาการตกหล่นของหิน ทราย น้ำฝน และน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ จะสร้างปัญหาให้เกิดกับระบบในระยะยาวหากไม่ได้รับการดูแลจัดการที่ดี

แต่มีลักษณะการรองรับที่แตกต่างออกไป 3 ประเภทดังนี้
2.1 ระบบรองรถด้วยเหล็กเว้นระยะ ( Comb Exchange )
2.2 ระบบรองรับรถด้วยเครื่องจักรหนีบล้อ ( Gripper or Shifter )
2.3 ระบบรองรับรถด้วยเครื่องจักรนำทาง ( AGV. : Automated Guide Vehicle)

 ข้อดี มีชิ้นส่วนเครื่องจักรน้อยกว่า คือไม่มีถาด ( Pallet ) ทำให้ระบบมีนำหนักโดยรวมน้อยกว่า และมีความเร็วในการรับและเรียกรถเร็วได้สั้นกว่า อีกทั้งมีระยะความสูงของชั้น ( Floor to Floor )
เตี้ยกว่าระบบถาดประมาณ 50-100 mm.

 ข้อเสีย  ที่จะต้องป้องกันคือ เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานรับส่งรถ ( Carts – Robot – Carrier ) มีความซับซ้อน เพราะทำหน้าที่ 4 ลักษณะในเวลาเดียวกันกล่าวคือ

 1. รับ – ส่งรถ ( In & Out Transfer Traveling )
 2. เคลื่อนที่ส่งรถซ้ายและขวา ( L & R Traveling )
 3. ยกขึ้น - ลง ( Up & Down Traveling )
 4. จัดการจอด ให้อยู่ในแนวกึ่งกลาง (Centering device) โอกาสเสียหายชำรุดสูงกว่าระบบถาด ซึ่งมีกลไกการทำงานเพียงข้อ 1-2 เท่านั้น เนื่องจากมีชิ้นส่วนเครื่องที่น้อยกว่านั้นเอง


   G-01 GMP Multi-floor Parking 

 • เป็นแบบผสมผสานระหว่างการยกพร้อมการพาไปแบบอัติโนมัติ คล้ายกับแบบที่1 เพียงแต่ไม่มีการยกเคลื่อนที่ข้ามชั้น
 • ข้อได้เปรียบคือเรื่องราคาและความสะดวกที่ไม่ซับซ้อนของระบบการทำงาน เพราะเป็นการเลื่อนในชั้นเดียว

 

   Video Project Reference  

 

image

     G-01.1 Multi- floor Parking  (WARISA - Gripper Robot M2)

 • งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) เครื่องจักรกลจอดรถอัตโนมัติ ปี 2564
 • ประสบความสำเร็จในการผลิต Gripper Robot สามารถผลิตและใช้งานได้จริงภายใต้ชื่อ M2 Project มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึง เครื่องจักรกลจอดรถอัตโนมัติที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

 

      ชมวิดีโอ ก่อสร้างและทดสอบ WARISA ROBOT

   G-02 GTP Tower Parking  

 • การออกแบบที่เน้นไปที่ข้อจำกัดของพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
 • แต่ต้องการจอดรถจำนวน 50-300คัน หรือมากกว่า ซึ่งการจอดรถจะเป็นลักษณะหอสูง 

 

   Video Project Reference  

     Japan

     Korea


   G-03 GHP Horizontal Puzzle Parking 

 • เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้พื้นที่ได้อย่าคุ้มค่า ออกแบบเข้าได้กับพื้นที่ทุกรูปแบบ
 • ระบบ Pallet มีกลไกขับเคลื่อนในแนวราบ โดยมีลิฟต์ขนส่ง Pallet ขึ้น-ลง ระหว่างชั้น

 

  Video Project Reference  

 

 

   G-04 GXP Crosswise Parking  

 • ด้วยการผสมผสานหลากหลายเทคโนโลยี โดย Automatic Parking Robot
 • เทคโนโลยีแบบไร้ถาดรองรับ Pallet less รวดเร็วที่สุด ใหม่ล่าสุด ตัวแรกของประเทศไทย

 

   Video Project Reference  

   G-05 GCP Circulation Parking  

 • เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างการยกและเลื่อนในแนวนอน สามารถแก้ไขปัญหาที่แคบและยาวได้ เหมาะสำหรับที่แคบ
 • และต้องลงใต้ดินเหมาะสำหรับรองรับจำนวนรถ ตั้งแต่ 30 คันขึ้นไป
 • ตำแหน่งทางเข้าและออกจะมีมากกกว่าทางเดียวก็ได้ 

 

   G-06 GPP Puzzle Parking 

 • เป็นแบบผสมผสานระหว่างการยก และเลื่อน แตกต่างกับระบบที่ 1,2 ตรงที่ระบบนี้ใช้ร่วมกับอาคารโครงสร้างคอนกรีตหรือใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมดได้
 • สามารถตัดตอนแยกเป็นส่วนๆได้ง่าย มีความคล่องตัวสูงการออกแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถออกแบบเริ่มต้นใช้งานที่ความสูงตั้งแต่ 2,3,4, ... ,7 ชั้นไม่จำกัดจำนวนรถ ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้น   

 

   Video Project Reference

   G-07 GSP Stack Parking  

 • ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการที่จอดรถเพิ่ม แต่ไม่ใช้พื้นที่เพิ่ม
 • ระบบออกแบบ และติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นการออกแบบยกอย่างเดียวไม่มีการเลื่อน โดยกำหนดให้ยกขึ้นหรือลงใต้ดินจำนวน 1 ชั้นสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป

     Video Project Reference  

   G-08 GAP Automated Guide Vehicle Parking  

 • Comb Exchange - Pallet less
 • ด้วยการผสมผสานหลากหลายเทคโนโลยี โดย Automatic Parking Robot แบบไร้ถาดรองรับ Pallet less ที่ช่วยให้คุณประหยัดพื้นในห้องหรืออาคาร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

   

image
    G-09 GCL Car Lift  
 • เป็นระบบยกรถขึ้รลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์ มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ประหยัดพื้นที่ เวลา และค่าใช้จ่าย
 • เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับก่อสร้างทางลาดกลับรถในอาคารมรความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นแทน (ลิฟต์ 1 เครื่องสามารถรองรับรถยนต์ได้ 30 คัน)
 
     Video Project Reference  
 
 

   G-10 GTT Turn Table  

 • Turn Table เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับกลับรถยนต์หรือมีระยะวงเลี้ยวไม่เพียงพอสำหรับการจอดรถ
 • ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาที่จอดรถได้

 

   Video Project Reference  

   G-11 Design and Custom Made  

 • เราเพียงแต่รวบรวมแนวคิดของท่านแล้วเรามาร่วมกันสร้างสรรค์ โรงจอดรถในฝันของท่านให้เป็นจริง เราเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะสนุกกับมัน
 • มีที่รับแขกใหม่ มีที่เงียบๆคิดและสร้างสรรบรรยากาศ ช่วยท่านสร้าง idea ใหม่ให้เกิดขึ้น
 • ให้ G-Park ช่วยจัดความเป็นระเบียบในการจอดรถให้แล้วท่านจะมีพื้นที่สร้างความคิดเพิ่มขึ้นอีกมากมายครับ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้