โครงการที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

G-08 Stack Parking จำนวน 92 ชุด

งานติดตั้ง Stack Parking (ซื้อ 30 ชุด / เช่า 30 ชุด)

รุ่น G-08 Stack Parking 6 Set จำนวน 12 คัน

รุ่น G-08 Stack Parking 6 Sets จำนวน 12 คัน

จำนวน 14 ชุด 28 คัน แล้วเสร็จเมื่อ 10 มกราคม 2561 ระยะเวลาการติดตั้ง 2 สัปดาห์

โครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com