Update ความคืบหน้างานก่อสร้างระบบจอดรถอัตโนมัติ โครงการ XT EKKAMAI ครั้งที่ 2

Last updated: Apr 2, 2020  |  170 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร G-Park

Update ความคืบหน้างานก่อสร้างระบบจอดรถอัตโนมัติ โครงการ XT EKKAMAI ครั้งที่ 2

                       โครงการ XT EKKAMAI ให้ความไว้วางใจ G-PARK ในการบริหารจัดการที่จอดรถรถด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งทางโครงการเลือกใช้เป็น G-02 GMP Multifloor Parking จำนวน 257 คัน เพื่อให้ความสะดวกและประหยัดพื้นที่จอดรถของโครงการ

                        งานติดตั้งโครงสร้างเครื่องจักรและไฟฟ้าแล้วเสร็จ 100 %

   รูปภาพงานติดตั้ง   

 

 


 

 

 

 


 


                        ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอ Test and commissioning พร้อมเช็คการทำงาน และความพร้อมระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 27 มีนาคม 2563

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไปจำกัด

Powered by MakeWebEasy.com