แนะนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ

Last updated: 30 ก.ค. 2564  |  11183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนะนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ

         

                      ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่จอดรถ ได้ทวีความจำเป็นมากขึ้นทุกขณะ ด้วยจำนวนพื้นที่อันจำกัด และไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบเป็นระเบียบได้ และการสูญเสียเวลาหาที่จอดรถเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สะดวกมากขึ้นตามจำนวนรถที่มากขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ทำการศึกษาและคัดเลือกพันธมิตรร่วมงานจากต่างประเทศ และได้หาคำตอบในเรื่องนี้แล้วโดยบริษัท G-Park ขอนำเสนอข้อสรุปที่ลงตัว โดยการนำเข้าเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) จากประเทศ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน       

 

                       ประกอบกับขีดความสามารถ ในงานวิศวกรรมโยธา (Civil-Engineering) วิศวกรรมฐานราก(Foundation Work) งานบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) งานติดตั้งประกอบโครงเหล็ก(Steel Struction Eretion) งานติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้าควบคุม (Mechanical-Electrical Installation) ตลอดจนงานบำรุงรักษาดูแลระบบ (Maintenance-Management) จนเป็นระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) ที่สมบูรณ์แบบและสามารถแข่งขันราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับระบบการก่อสร้างอาคารจอดรถได้ ด้วยขีดความสามารถที่ทำได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคาค่าก่อสร้าง การใช้พื้นที่ที่น้อยกว่า ระบบการจัดการที่ดีกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้เป็นอย่างมาก                           ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำเสนอระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านได้รับความสะดวกและไม่ติดขัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอโอกาสได้นำเสนอระบบดังกล่าวไว้เป็นแนวทางเลือกสำหรับท่าน หากท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ไ้ด้เข้านำเสนอรายละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ปรึกษาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใด


                           ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววันนี้
 

.............................................................................................................................................................................................

   แนะนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ G-PARK    1. G-01 GTRP Traveling Parking                                   เป็นการผสมผสานระหว่างการยก (Lift) พร้อมกับการเคลื่อนที่ (Traveling) ระหว่างชั้น สามารถออกแบบให้ทำได้หลายชั้น ( Multilevel ) แล้วแต่ความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่เนื่องจากการก่อสร้างนี้เป็นระบบใหญ่ สามารถรองรับรถจำนวนมาก จึงควรใช้กับระบบโครงสร้างอาคารแบบคอนกรีต จะทำให้เป็นการประหยัดงบประมาณก่อสร้าง จึงเหมาะสำหรับการสร้างที่จอดขนาดใหญ่มีจำนวนช่องจอดมากกว่า 50 คันขึ้นไป2. G-02 GMP Multifloor Parking


                                   เป็นแบบผสมผสานระหว่างการยก ( Lift ) พร้อมการนำพา ( Carrier ) คล้ายกับแบบที่1 เพียงแต่ไม่มีการยกเคลื่อนที่ข้ามชั้น ( Traveling ) เท่านั้นเอง ข้อได้เปรียบคือเรื่องราคาและความสะดวกที่ไม่ซับซ้อนของระบบกลไกการทำงาน เพราะเป็นการเลื่อนในชั้นเดียว ( Single Level ) ระบบนี้เหมาะสำหรับพ่วงกับอาคารที่จอดรถเดิมที่มีหลายชั้น และไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างทางลาดหรือแลมป์กลับรถ และเหมาะสมกับการก่อสร้างร่วมกับระบบอาคาร โครงสร้างคอนกรีต การเลือกใช้ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับที่จอดรถจำนวนมากกกว่า 50 คันขึ้นไป3. G-03 GTP Tower Parking

 


                                   ระบบนี้เป็นการออกแบบที่เน้นไปที่ข้อจำกัดของพื้นที่เป็นหลัก จึงออกแบบให้สามารถจอดรถเป็นลักษณะหอสูง (Tower) เนื่องจากพื้นที่โดยรอบไม่มีหรือมีราคาสูงมากแต่ต้องการจอดรถจำนวนมาก จึงเลือกระบบ Lift and traveling ผสมกับการออกหอสูง (Tower) เพื่อรองรับจำนวนรถ สามารถออกแบบได้สูงกว่า 30 ชั้น ขึ้นกับความต้องการของเจ้าของอาคาร ระบบนี้ควรเริ่มต้นจำนวนรถที่ 50 คันขึ้นไป ระบบนี้นำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศเกาหลี
 

4. G-04 GXP Crosswise Parking

 


                                     เป็นการรวบรวมเอาจุดเด่นของระบบ GTRP, GMP และ GTP มาไว้ในระบบใหม่ เรียกว่า GXP ได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดเป็นจุดเด่นของการออกแบบ โดยลิฟต์ส่งรถสามารถเคลื่อนที่ในแนวทแยงหรือแนวแกน Z  เหมือนระ GTRP มีการนำรถเข้า-ออก เก็บในแนวราบเหมือนระบบ GMP และสามารถออกแบบระบบให้สูงเหมือนระบบ GTP เหมาะสำหรับที่จอดรถจำนวนมากกกว่า 50 คันขึ้นไป5. G-05 GCP Circulation Parking


                                     เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างการยก (Lift) และเลื่อน (Slide) ในแนวนอน ( Horizontal ) ในลักษณะการหมุนวน ( Circulation ) มีจุดเด่นคือสามารถแก้ไขปัญหาที่แคบและยาวได้ เหมาะสำหรับที่แคบ และต้องลงใต้ดิน มีข้อเสียคือระยะเวลาในการรอรถมากกว่าปกติ เหมาะสำหรับรองรับจำนวนรถ ตั้งแต่ 30 คันขึ้นไป ตำแหน่งทางเข้าและออก(Main Entrance and Exit) อาจจะมีมากกกว่าทางเดียวก็ได้ การยกลงและขึ้นมีลิฟต์ทั้ง 2 ด้าน ในแต่ละชั้นสามารถหมุนวนการจอดและควบคุมด้วย PLC (Programmable Logic Control) ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
6. G-06 GRP Rotary Parking


                                     ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จอดรถจากพื้นที่เดิม ที่จอดได้ 2 คัน เพิ่มขึ้นเป็น 6-16 คัน ขึ้นอยู่กับความสูง ช่องทางเข้าของระบบมีเพียง 1 ช่อง ระบบมีการจัดเก็บรถแบบหมุนเวียนคล้ายกับชิงช้าสวรรค์7. G-07 GPP  Puzzle Parking


                                    เป็นแบบผสมผสานระหว่างการยก ( Lift ) และเลื่อน ( Slide ) เช่นกันแต่แตกต่างกับระบบที่ 1,2 ตรงที่ระบบนี้ใช้ร่วมกับอาคารโครงสร้างคอนกรีตหรือใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมดก็ได้ และสามารถตัดตอนแยกเป็นส่วนๆ ( Module ) ได้ง่าย มีความคล่องตัวสูง การออกแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถออกแบบเริ่มต้นใช้งานที่ความสูงตั้งแต่ 2,3,4, ... ,7 ชั้นไม่จำกัดจำนวนรถ ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ และจำนวนที่จอดเริ่มตั้งแต่ 5 คัน / ส่วน ( Module ) ไปจนไม่จำกัดระบบสามารถออกแบบรองรับจำนวนรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป


8. G-08 GSP Stack Parking


                                   ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการที่จอดรถเพิ่ม โดยไม่เสียพื้นที่เพิ่มระบบออกแบบ และติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นการออกแบบยก (Lifting) อย่างเดียวไม่มีการเลื่อน โดยกำหนดให้ยกขึ้นหรือลงใต้ดินจำนวน 1 ชั้นเท่านั้น สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป9. G-09 GAP Automated Guided Vehicle Parking

 
                                    การเคลื่อนย้ายรถยนต์แบบใช้หุ่นยนต์ (Robot) เสียบใต้ท้องรถ มีการนำทางแบบอัตโนมัติโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า , เลเซอร์ , GPS เทปแม่เหล็ก หรือพิกัดในการนำทาง และมีระบบป้องกันความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน ระบบการขนส่งของ AGV ทำหน้าที่เหมือน Valet Parking  ในการขนส่ง ระบบนี้เหมาะสำหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ และต้องการที่จอดรถจำนวนมากG-10  Design and Custom Made

 

                                     ทั้งนี้ยังมีระบบอื่นๆ ที่ใช้เทคนิคทางวิศวกรรม มาออกแบบระบบที่จอดรถ โดยพิจารณาราคาและระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดของพื้นที่นั้น ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการออกแบบ 

 

G-11  GCL  Car Lift

 


                                     เป็นระบบยกรถขึ้รลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์ มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ประหยัดพื้นที่ เวลา และค่าใช้จ่าย  เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับก่อสร้างทางลาดกลับรถในอาคารมรความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นแทน (ลิฟต์ 1 เครื่องสามารถรองรับรถยนต์ได้ 30 คัน)

 

G-12  GTT  Turn Table
                                        Turn Table เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับกลับรถยนต์หรือมีระยะวงเลี้ยวไม่เพียงพอสำหรับการจอดรถ ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาที่จอดรถได้ประชาสัมพันธ์


บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

16 มิถุนายน 2563


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้