EV Charger & Multi-floor Parking @XT EKKAMAI

Last updated: 2022-03-11  |  78 จำนวนผู้เข้าชม  | 

EV Charger & Multi-floor Parking @XT EKKAMAI

วันนี้เรามาอัฟเดทความก้าวงานพัฒนาระบบจอดรถอัตโนมัติให้สามารถรองรับการชาร์จไฟฟ้าในระบบได้  G-PARK ได้มองเห็นความสำคัญของการใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์ ปัจจุบันรถไฟฟ้าเริ่มมีการใช้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงคิดค้นวิธีที่จะสามารถชาร์จรถไฟฟ้าในระบบจอดรถอัตโนมัติ รองรับการชาร์จไฟได้ทุกรุ่น ก่อนหน้านี้เรานำเสนอรุ่น Puzzle Parking ไปวันนี้เราทำสำเร็จแล้วกับรุ่น Multi-floor Parking โครงการแรก XT EKKAMAI ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง พร้อมระบบจอดรถอัตโนมัติ จำนวน 257 คัน (รองรับการชาร์จรถไฟฟ้าในระบบ)

 วิดีโอเข้าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในระบบจอดรถอัตโนมัติ 

รุ่น Multi-floor Parking

 

 

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด (G-PARK)

11 มีนาคม 2565

Powered by MakeWebEasy.com